Administratívno-prevádzková budova Bratislava, Vajnory