Polyfunkčná budova – rekonštrukcia HI-TECH, Dunajská Streda